Segueix-nos a les nostres xarxes socials per a estar a l’última dels nostres projectes.

INDEPENDENCIA

REFORMA DE VIVENDA AL CARRER INDEPENDENCIA (BARCELONA).

Vivenda de 60m2, en edifici de l’any 1924 a l’Eixample de Barcelona. S’ha redistribuït les diferents estances per aconseguir una major funcionalitat, intentant destacar l’essència de l’edifici deixant a la vista les bigues de fusta que sostenen els forjats, així com l’entrebigat ceràmic que el componen. S’ha netejat la major part de les parets deixant el maó massís vist i s’han mantingut elements originals com portes, finestres i paviments.

Promotor

Privat

Ubicació

Barcelona